93 805 43 47 [email protected]

Un dels punts més interessants d’aquesta regulació és que es basa en els potencials riscos de l’ús de la tecnologia i, per tant, “intervindran quan sigui estrictament necessari, això és, quan estiguin en joc la seguretat i els drets fonamentals dels ciutadans de la Unió Europea”.

Una legislació pionera que cerca, diuen, “convertir a Europa en el centre mundial d’una intel·ligència artificial digna de confiança”. La idea és que garanteixi la seguretat i els drets fonamentals de la ciutadania i les empreses.

Seran prohibits els sistemes d’intel·ligència artificial que es considerin “una clara amenaça per a la seguretat, els mitjans de subsistència i els drets de les persones”, com els sistemes de “puntuació social” governamentals

L’ús de sistemes d’identificació biomètrica remota, com el reconeixement facial, estarà prohibit en espais d’accés públic amb finalitats policials.

El Parlament Europeu i els Estats membres hauran d’adoptar aquestes propostes de la Comissió mitjançant procediment legislatiu ordinari.

Enllaç de la notícia: https://cutt.ly/MbuK8tp