Què és el Reglament de la Llei Antifrau? 

El Projecte de Reglament de la Llei Antifrau estableix els requisits que han de complir els sistemes informàtics de facturació utilitzats en les activitats d’empresaris i professionals per a garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, tal com especifica la Llei General Tributària. 

Es preveu la seva aplicació obligatòria per a tots els empresaris i professionals que expedeixin factures amb sistemes informàtics. Queden fora d’aquesta normativa les empreses que ja estiguin acollides al SII. 

En concret, el programari de facturació haurà de guardar un registre per cada factura emesa hi portar un registre dels principals esdeveniments que es produeixin en el sistema informàtic. També s’haurà de procurar que aquesta informació s’emmagatzemi sense permetre alteracions i garantint la seva conservació. Aquesta informació podrà remetre’s de manera voluntària i automàtica a l’Administració Tributària des del propi programari, i inclourà la signatura digital de cada registre. Aquests registres hauran d’estar a la disposició de la AEAT en cas de sol·licitar-ho. 

L’objectiu d’aquesta llei és eliminar l’ús de programes de comptabilitat, facturació o gestió que permetin a les empreses realitzar una facturació paral·lela a l’oficial, coneguts com a programes de doble ús. Amb aquesta mesura, es pretén prevenir la manipulació de dades comptables i posar fi a pràctiques de facturació i doble comptabilitat que puguin ometre o alterar les transaccions realitzades. Per a això, es prohibeix la creació de programes o sistemes informàtics que possibilitin aquesta manipulació. 
 

Des de XDuc i Wolters Kluwer els podem oferir les millors solucions adaptades a aquesta normativa. 

Enllaç de la notícia: https://n9.cl/q31w9