93 805 43 47 [email protected]

Les organitzacions s’enfronten a una gran allau de dades de cara al futur, i necessiten adoptar noves tecnologies i estratègies per a poder gestionar-los adequadament. Sobretot, perquè la major part d’aquestes dades no estan estructurats de manera tradicional, la qual cosa planteja una sèrie de desafiaments de gestió que han d’abordar-se amb un enfocament diferent.

Segons els experts de DCIG, la gestió de dades no estructurades presenta cinc desafiaments principals que han de ser abordats.

  • El primer és que la capacitat disponible en els centres de dades és insuficient per a les necessitats del futur.
  • El segon desafiament és que en molts casos els equips heretats no estan dissenyats per al següent salt de capacitat.
  • Un altre repte a superar prové de la gestió de dades no estructurades en les oficines remotes.
  • El quart desafiament que identifiquen els experts de DCIG és la necessitat d’ampliar constantment la capacitat d’emmagatzematge.
  • Finalment, està el desafiament del cost de propietat, ja que escalar la infraestructura d’emmagatzematge i ampliar les capacitats de gestió de dades, especialment dels no estructurats, suposa incrementar el TCO.

Enllaç de la notícia: https://cutt.ly/EbddhOR