Un missatge que indica que una pàgina web no és segura generalment es mostra quan el navegador detecta que la connexió entre el teu dispositiu i el lloc web no està protegida mitjançant un certificat SSL (Secure Sockets Layer) o TLS (Transport Layer Security). Aquests protocols de seguretat garanteixen que les dades transmeses entre el teu navegador i el lloc web estiguin xifrats i protegits.

Existeixen diverses raons per les quals un lloc web pot ser marcat com no segur:

Que fer si apareix el missatge d’una pàgina web no segura

1. Falta de certificat SSL o TLS: Si un lloc web no té un certificat SSL o TLS instal·lat, la connexió entre l’usuari i el lloc no està xifrada, la qual cosa pot fer que la informació sigui vulnerable a ser interceptada per tercers.


2. Certificat SSL vençut o invàlid: Si el certificat SSL del lloc web està vençut, no és vàlid o no coincideix amb el domini, el navegador mostrarà un advertiment de seguretat.


3. Lloc web fals o phishing: Els llocs web de phishing intenten fer-se passar per llocs legítims per a robar informació personal i financera dels usuaris. Els navegadors identifiquen aquests llocs com no segurs per a protegir els usuaris.


4. Contingut mixt (HTTP i HTTPS): Si un lloc web utilitza tant connexions segures (HTTPS) com no segures (HTTP), el navegador pot marcar-lo com no segur. Això pot ocórrer quan es carreguen recursos (imatges, scripts) a través d’HTTP en una pàgina HTTPS.

5. Contingut no segur: Si un lloc web conté elements no segurs, com a descàrregues de malware o contingut maliciós, el navegador pot advertir sobre la inseguretat del lloc.

Si el teu navegador web t’indica que una pàgina web no és segura, és important prendre precaucions i avaluar la situació. Aquí us indiquem alguns passos a seguir:

  1. No proporcionar informació personal: Evita ingressar informació personal, financera o confidencial en llocs web que el teu navegador assenyala com no segurs.
  2. Verificar la URL: Assegura’t que l’adreça web (URL) sigui correcta i estigui escrita correctament. A vegades, errors tipogràfics poden portar a llocs no segurs.
  3. Revisa el certificat SSL: Verifica si la pàgina web té un certificat SSL (Secure Sockets Layer). Pots fer això fent clic en la icona de cadenat o en la part esquerra de la barra de direccions del navegador. Un lloc segur tindrà un cadenat i mostrarà «Connexió segura».
  4. Avalua el contingut: Observa si la pàgina web sembla legítima i professional. Si veus contingut sospitós, enllaços estranys, o si la pàgina sol·licita informació inusual, és probable que sigui una pàgina no segura.
  5. Utilitza un antivirus i programari de seguretat: Assegura’t de tenir un antivirus actualitzat i un programari de seguretat en el teu dispositiu que pugui ajudar a detectar i bloquejar llocs web maliciosos.
  6. Actualitza el teu navegador: Assegura’t que estàs utilitzant la versió més recent del teu navegador web. Les actualitzacions sovint contenen millores de seguretat.
  7. Reporta el problema: Si trobes un lloc web que consideres perillós o no segur, pots informar-lo al teu proveïdor de serveis d’Internet o al navegador web perquè prenguin mesures.
  8. Evita descarregar arxius: Si el lloc web no és segur, evita descarregar arxius adjunts o programes des d’ell, ja que poden contenir malware o virus.
  9. Surt de la pàgina: Si tens dubtes sobre la seguretat de la pàgina, és millor tancar-la i evitar continuar navegant en ella.
  10. Busca informació addicional: Realitza una cerca en Internet per a trobar comentaris o ressenyes sobre el lloc web en qüestió. Altres persones poden haver tingut experiències similars i compartir informació útil.

Recorda que és fonamental mantenir un alt nivell de precaució en navegar per Internet per a protegir la teva informació personal i el teu dispositiu contra possibles amenaces en línia.